Sản xuất, gia công các loại sản phẩm nhựa công nghiệp, nhựa gia dụng, các sản phẩm dùng cho các thiết bị điện, điện tử, y tế.