1. Sản phẩm mẫu              
  2. Thiết kế sản phẩm 3D
  3. Thiết kế khuôn 
  4. Đặt phôi thép và phụ kiện khuôn                      
  5. Lập trình công nghệ gia công CNC
  6. Gia công lòng khuôn
  7. Đánh bóng         
  8. Lắp ráp
  9. Thử khuôn