Hanoi Mould
Tìm Kiếm
Việt Nam English Japan
Facebook Khuôn mẫu Hà Nội
Việt Nam English Japan

Quy trình sản xuất

Sản phẩm mẫu              

Thiết kế sản phẩm 3D

                Thiết kế khuôn 

                 Đặt phôi thép và phụ kiện khuôn                      

                 Lập trình công nghệ gia công CNC

                 Gia công lòng khuôn

               Đánh bóng         

               Lắp ráp

               Thử khuôn