Kỹ thuật và thiết kế

Các nhà quản lý dự án của công ty TNHH CN Khuôn mẫu Hà Nội có vốn kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực làm khuôn. Với đội ngũ kỹ sư trình độ cao, ứng dụng các phần mềm CAD/CAM mới nhất, các dự án của chúng tôi luôn thành công tốt đẹp.